کاراسا کاراسا
معرفی کاراسا

کاراسا به عنوان بازوی اجرایی مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف در جهت کمک به تامین، جذب و آموزش نیروی انسانی برای سازمانهای مختلف اقدامات زیر را انجام می دهد:

عضویت در خبرنامه
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید: