کاراسا

جذب نیرو در شرکت معتبر صنعت فولاد

جذب نیرو در شرکت معتبر صنعت فولاد

     یک شرکت معتبر در صنعت فولاد جهت دفتر تهران با توجه به شرایط ذیل ترجیحاً از دانشگاه های معتبر (صنعتی شریف، دانشگاه تهران ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه مازندران ، دانشگاه تبریز ، تربیت مدرس ، علامه طباطبایی ، فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان) نیروی متخصص فعال جذب می کند:

تخصص

گرایش

تعداد

جنسیت

دانش مورد انتظار

مدیریت مالی / بازرگانی

_______

2 نفر

زن

لیسانس و فوق لیسانس / مسلط به زبان / مسلط به مکاتبات بین المللی

 

افراد واجد شرایط می توانند رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 94/11/27 به آدرس info.karasa@gmail.com به صورت فرمت PDF  ارسال نمایند.

بازگشت