کاراسا کاراسا

زمان اعلام نتایج آزمون جذب نیروی انسانی شرکت بابک مس ایرانیان

داوطلبان گرامی نتایج آزمون شرکت بابک مس ایرانیان متعاقبا از طریق سایت اعلام میگردد.

بازگشت