کاراسا کاراسا

اعلام زمان و مکان مصاحبه آزمون جذب نیروی انسانی شرکت بابک مس ایرانیان

داوطلبان گرامی برای مشاهده زمان و مکان مصاحبه آزمون شرکت بابک مس ایرانیان کلیک کنید

بازگشت