کاراسا

اعلام نتایج آگهی آموزش نیرو در مشاغل ریلی (داوطلبانی که آدرس محل مصاحبه آنها اعلام نشده بود)

داوطلبان گرامی برای مشاهده نتایج آزمون آموزش نیرو در مشاغل ریلی کلیک کنید.

داوطلبانی که آدرس محل مصاحبه آنها اعلام نشده بود:

داوطلبان پذیرفته شده شرکت رادگستر محاسب (مشاغل ریلی) که آدرس محل مصاحبه آنها اعلام نشده بود می توانند از طریق سایت آدرس دقیق محل مصاحبه را دریافت نمایند.

بازگشت