کاراسا

زمان اعلام نتایج آگهي پذيرش نيروي قراردادي شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

داوطلبان گرامی زمان اعلام نتایج آگهي پذيرش نيروي قراردادي شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

بازگشت