کاراسا

آگهی پذیرش شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان

شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان در نظر دارد از بين نيروهاي مرد واجد شرايط بومي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي( مقطع دیپلم فقط بومی شهرستانهای ورزقان واهر) از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري و گزينش بصورت قراردادي توسط شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه دعوت به همكاري نمايد.

افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف www.karasa.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در مدرک و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرايط ذكر شده از تاريخ 93/1/18 لغايت 93/2/1 اقدام نمايند.

جدول (1): مقاطع، رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي مورد نياز

ديپلم

رديف

رشته

گرايش

تعداد

توضيحات

1

مکانیک

 --

9

فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر

2

جوشكاري

 --

6

فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر

3

برق

 --

7

فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر

4

سایر رشته ها

 --

38

فقط بومی شهرستانهای ورزقان و اهر

فوق ديپلم

رديف

رشته

گرايش

تعداد

توضيحات

1

برق

الكترونيك

9

 --

2

شيمي

 --

2

 --

3

برق

قدرت

9

 --

4

مكانيك

 --

22

 --

5

معدن

استخراج

14

 --

6

كانه آرايي

 --

10

 --

ليسانس

رديف

رشته

گرايش

تعداد

توضيحات

1

مكانيك

جامدات

6

 --

2

مكانيك

سيالات

1

 --

3

معدن

استخراج

6

 --

4

صنايع

توليد صنعتي

1

 --

5

صنايع

برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

2

 --

6

تغذيه

 --

1

 --

7

كامپيوتر

نرم افزار

2

يك نفر داراي مدرك  Oracel DBA و سه سال سابقه كار مرتبط با نرم افزار بانكها ي اطلاعاتي و يك نفر داراي مدرك CCNA

8

بهداشت صنعتي

 --

1

 --

9

پيراپزشكي

 --

1

 --

10

بهداشت محيط

 --

1

 --

11

ايمني صنعتي

 --

1

 --

12

علوم ارتباطات

روابط عمومي

1

 --

جمع/ نفر

150

-- 

الف: شرايط شركت در آزمون

1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

2- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي

3-دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم غیر پزشکی براي متقاضيان

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقة محكوميت و سوء پيشينة كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذي‌صلاح)

5- عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به هنگام ثبت نام

6- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شركتها و کليه نهادها و ارگان¬ها به هر شکل ممکن

7- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تأييد امور ايمني و بهداشت شركت صنعتی معدنی مس مولیبدن آذربایجان

8-داشتن حداقل معدل كل تحصيلي 12 براي متقاضيان فوق ديپلم و به بالا

9- متقاضيان بايد بومي استان آذربايجان شرقي (مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) باشند. بومي به فردي اطلاق مي‌گردد كه داراي يكي از شرايط زير باشد:

1-9-محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكي از توابع استان آذربايجان شرقي(مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) باشد.

2-9-طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع استان آذربايجان شرقي(مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) .

تبصره : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل سه سال از سنوات تحصيلي آنها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در يكي از توابع استان آذربايجان شرقي (مقطع دیپلم فقط شهرستانهای ورزقان و اهر) باشد نيز بومي تلقي مي‌شوند.

3-9-كاركنان شركتهاي پيمانكاري و پروژه اي مرتبط و مستقر در مجتمع مس سونگون كه حداقل به مدت 5 سال در اين شركتها مشغول به كار بوده و سوابق كاري آنها به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد. (ملاک محاسبه 93/2/1 میباشد).

10- حداكثر سن قابل قبول بدون احتساب سنوات سربازي لغايت تاريخ 93/2/1 براي داوطلبين ديپلم 27 و فوق ديپلم29 سال، ليسانس31 سالمي‌باشد.

تبصره 1 : به ازاي هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در شركتهاي پيمانكاري و پروژه اي مرتبط و مستقر در مجتمع مس سونگون كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، يک سال به شرط سني فوق افزوده خواهد شد که ميزان آن از 5 سال تجاوز نخواهد کرد.(در هر صورت حداکثر سن داوطلب با احتساب خدمت سربازی و حداکثر سابقه کار معتبر برای دیپلم 34 سال،فوق دیپلم 36 سال و لیسانس38 سال می باشد.)

تبصره 2: حداكثر سن داوطلبان، آزادگان بالاي 5 سال اسارت، فرزند آزاده، فرزند شهيد، فرزند مفقودالاثر، فرزند جانباز كمتر از 50 درصد، فرزند جانباز بالاي 50 درصد مطابق قوانين ذيربط رعايت خواهد شد.

توضيحات مهم :

1- محل خدمت كليه پذيرفته شدگان آزمون، شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان (واقع در سونگون) خواهد بود.

2- پذيرفته‌شدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.

3- پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون به‌مدت يكسال مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم رضايت از عملكرد ايشان در هر زمان، بدون هرگونه قيد و شرط و با رعايت مفاد قانون کار، به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.

4- شركت صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان هيچ‌گونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته ‌شدگان نخواهد داشت.

5- چنانچه در هر زمان مشخص شود مدرک تحصیلی ارائه شده توسط داوطلب پایینتر از مدرک تحصیلی واقعی وی بوده است بلافاصله از ادامه روند جذب و بکارگیری وی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

6- بديهي است به اطلاعات ناقص و خلاف واقع ارائه شده بهنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذكور در هر يك از مراحل قبول شوند از ادامه بكارگيري فرد خاطي جلوگيري بعمل خواهد آمد. لذا شايسته است در تكميل اطلاعات درخواستي دقت لازم را بعمل آوريد.

ب: نحوة ثبت نام و مهلت آن:

داوطلبان از تاريخ درج اين آگهي حداكثر تا پايان روز 93/2/1 فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند. (مهلت مذکور قابل تغيير نخواهد بود)

1- مطالعة دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن

2- واريز مبلغ 150،000 ريال (صد و پنجاه هزار ریال) به صورت الكترونيكي از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي دانشگاه صنعتي شريف

تبصره: وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

3- داوطلب گرامي جهت ثبت نام حتما موارد ذيل را اسكن كرده و فايل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشيد.

حجم عكس 4×3 نبايد بيشتر از 40 كيلوبايت و بقيه موارد اسكن شده نبايد بيشتر از 80 كيلوبايت باشد

- موارد مهم و حائز اهميت و قابل توجه

• عكس داوطلب 4×3

• گواهي فراغت از تحصیل

• كارت ملي

• كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم غیر پزشکی براي متقاضيان

1-داوطلب گرامي در صورتي كه حائز شرايط ذيل هستيدحتما مدارك مربوط به آن را اسكن كرده زيرا در زمان ثبت نام ‌الزامي مي‌باشد

2-فرزند شاغل

3-فرزند بازنشسته

4-فرزند از كار افتاده کلی ناشي از كار

5-فرزند از كار افتاده کلی غير ناشي از كار

6-فرزند فوت شده در زمان اشتغال

*اولويت هاي اجتماعي ذيل:

1-آزادگان بالاي 5 سال اسارت

2-فرزند آزاده

3-فرزند شهيد

4-فرزند مفقودالاثر

5-جانباز

6-فرزند جانباز (به همراه ذکر درصد جانبازی درگواهی)

*سهميه موارد مذكور(به استثناء فرزندان شهدا و مفقودین الاثر) تنها به يكي از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنكه در سالهاي قبل هيچ يك از اعضاي خانواده از سهمیه استفاده نكرده باشد.

*بومي بودن (موارد آن در بند 9 شرايط شركت در آزمون ذكر شده است)

ثبت تكميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي‌باشد.

• داوطلبان بايد يك هفته پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و جهت پرينت صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نماييد.

تبصره 1 : لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند. بديهي است در هريك از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتايج، گزينش و حتي پس از بکارگيري چنانچه مغايرتي بين اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود، ضمن ممانعت از ادامه كار، اقدام قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت.

تبصره 2 : هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.

ج: دريافت كارت آزمون:

1- دريافت كارت براي داوطلبان از روز 93/2/20 تا پايان 93/2/24، از طريق سايت مذكور طبق كد رهگيري ارائه شده، امكان‌پذير است.

2- محل آزمون مقطع دیپلم شهرستان ورزقان و مقاطع بالاتر شهرستان تبریز خواهد بود.

3- محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارت در سايت قابل مشاهده است.

د: نحوه برگزاري آزمون:

1- آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.

2- آزمون مقطع ديپلم(سایر رشته ها)شامل 100 سؤال در زمينة معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و زبان انگليسي است.

3- آزمون مقاطع ديپلم( جوشکاری ، برق و مکانیک)،شامل50 سؤال عمومي و 50 سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته مورد نظر خواهد بود.

تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.

4-آزمون مقاطع فوق ديپلم و بالاتر شامل50 سؤال عمومي و 50 سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشتة دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.

تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.

هـ : اعلام نتايج آزمون :

نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.

داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 66560465 -66530043- 021 تماس حاصل نمايند.

1393/01/18

بازگشت

کلیه حقوق مادی و معنوی کاراسا متعلق به مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف می باشد.