کاراسا

اعلام زمان نتایج مصاحبه پذیرش نیروی قراردادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های پیمانکاری تابعه

داوطلب گرامی نتایج مصاحبه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکتهای پیمانکاری تابعه متعاقبا اعلام می شود.

1394/05/30

بازگشت