کاراسا

قابل توجه داوطلبان حوزه امتحانی قم

با سلام

قابل توجه داوطلبان حوزه امتحانی قم

به آگاهي مي رساند محل برگزاري آزمون كتبي شرکت کیمیا ریل به شهر اراك منتقل گردید.

شايان ذكر است آدرس دقيق محل برگزاري آزمون دركارت ورود به جلسه درج خواهد شد .

ضمنا دریافت کارت از تاریخ 1394/07/20 لغایت 1394/07/23 در سایت karasa.ir می باشد.

 

1394/07/15

بازگشت