کاراسا

اعلام نتایج مصاحبه پذیرش نیروی قراردادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های پیمانکاری تابعه

داوطلب گرامی نتایج مصاحبه متعاقبا از طریق سایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعلام می گردد (www.geg.ir)

1394/11/10

بازگشت