کاراسا

استخدام کارشناس مهندسی فروش و بازرگانی خارجی 1.      
کارشناس مهندسی فروش
 a.       
روابط عمومی مناسب و توانایی برقرای ارتباط

 b.      
دارای ظاهر و قدرت بیان مناسب

 c.       
مهارت در فعالیت های بازاریابی و فروش

 d.      
آشنایی با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی

 e.      
اولویت با رشته های مرتبط (فیزیک-شیمی- مواد - نانو) -درصورت عدم مهارت در فعالیت های بازرگانی، اولویت با رشته های مدیریت بازرگانی – MBA گرایش بازرگانی

 f.        
سطح زبان انگلیسی: مکالمه روان

 g.       
مهارت در جستجوی اینترنتی و محتوا سازی

 h.      
با انگیزه و خلاق و علاقه مند به رشد و پیشرفت

 2.      
بازرگانی خارجی

 a.       
روابط عمومی مناسب و توانایی برقرای ارتباط

 b.      
دارای ظاهر و قدرت بیان مناسب مهارت در فعالیت های بازاریابی و فروش

 c.       
آشنایی با روابط بین الملل

 d.      
آشنایی با مکاتبات تجاری

 e.      
آشنایی با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی

 f.        
اولویت با رشته های مرتبط (فیزیک- شیمی- مواد - نانو)- درصورت عدم مهارت در فعالیت های حوزه بازرگانی- اولویت با رشته های مدیریت بازرگانی – MBA گرایش بازرگانی

 g.       
سطح زبان انگلیسی: مکالمه عالی
 h.      
مهارت در جستجوی اینترنتی و محتوا سازی

 i.         
با انگیزه و خلاق و علاقه مند به رشد و پیشرفت

رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل نمایید:

info.karasa@gmail.com

1395/04/09

بازگشت