☶ نتایج آگهی پذیرش نیروی قراردادی شرکت آلومینای ایران


زمان اعلام نتایج اولیه

داوطلب گرامی جهت مشاهده نتایج آزمون شرکت آلومینای ایران کلیک کنید

آگهی استخدام

داوطلب گرامی جهت مشاهده نتایج آزمون شرکت آلومینای ایران کلیک کنید