☶ زمان اعلام نتایج آگهی پذیرش نیروی قراردادی شرکت آلومینای ایران


آگهی استخدام

داوطلبان گرامی نتایج آزمون شرکت آلومینای ایران متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.