☶ اعلام نتایج آزمون آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (جهت خدمت در مجتمع بردسیر)


آگهی استخدام

داوطلبان گرامی جهت مشاهده نتایج آزمون آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان(جهت خدمت درمجتمع بردسیر) کلیک کنید