☶ اعلام نتایج مصاحبه آزمون پذیرش نیرو در شرکت رامک (اعلام زمان مصاحبه تخصصی)


داوطلبان گرامی دعوت شده به مصاحبه روانشناختی به اطلاع می رساند جهت مصاحبه تخصصی از طریق شرکت رامک شیراز اطلاع رسانی خواهد شد.