☶ اعلام نتایج آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)


داوطلبان گرامی جهت مشاهده نتایج آزمون شرکت بابک مس ایرانیان کلیک کنید