☶ آموزش نیرو در شرکت سهند راه ریل (تکمیل مدارک پذیرفته شدگان نهایی جهت برگزاری دوره آموزشی )
قابل توجه متقاضیان محترم دوره آموزشی روسای قطار حومه ای

به منظور تکمیل مدارک جهت برگزاری دوره آموزشی یاد شده خواهشمند است پذیرفته شدگان نهایی اعلام شده با در دست داشتن مدارک ذیل در تاریخ 97/07/18 به آدرس میدان بهمن خیابان دشت آزادگان ابتدای پل جوادیه ، درب حوزه 6 راه آهن مرکز آموزش و توسعه فن آوری راه آهن،طبقه همکف گروه آموزش سیر و حرکت مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز

-          اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ،کارت ملی و کارت پایان خدمت

-          اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

-          سوابق شغلی مرتبط قبلی