کاراسا

پل ارتباطی بین کارجو و کارفرما

کاراسا

پل ارتباطی بین کارجو و کارفرما

لوگو

تماس با ما

اگر کارفرما یا کارجو هستید، به صورت زیر با ما ارتباط برقرار کنید
کارفرما
کارجو
به موارد الزامی دقت کنید.
به موارد الزامی دقت کنید.
ایمیل info.karasa at gmail dot com
آدرس تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف