کاراسا

پل ارتباطی بین کارجو و کارفرما

کاراسا

پل ارتباطی بین کارجو و کارفرما

لوگو

ثبت نام کارجو

با ثبت نام در کارآسا می تونی فرصت های شغلی مناسب خودت رو پیدا کنی و رزومه ات رو برای شرکت هایی که کسی مثل تو رو نیاز دارن بفرستی